En aquest primer trimestre, des de l’àrea de Religió, els alumnes de 4t d’Educació Primària han treballar l’emoció de l’AMOR.

Han fet una recerca sobre el seu significat i uns dibuixos sobre el que ells entenen per amor.

Ha estat una bonica feina!

AMOR és:un gran afecte cap a altres persones, objectes o éssers. Segons la intensitat i objectiu del sentiment, s’hi distingeix amor d’amics o amistat, amor filial, maternal o qualsevol que es dóna entre membres dela mateixa família, amor de parella, amor cap a les coses, llocs, animals,…. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.