Com molts sabeu, en els darrers anys, s’ha produït un canvi en la metodologia que s’utilitza per impartir matemàtiques des de 1r fins a 3r d’ESO, amb la finalitat d’adaptar les classes a una societat canviant i en la que viuen els nostres alumnes. Així doncs, es tracta d’un model d’aprenentatge més dinàmic pensat per fomentar un aprenentatge més significatiu. A continuació vos mostrarem alguns exemples de les activitats que proposa OnMat, plataforma que s’utilitza en substitució del llibre de text.

A 1er d’ESO van jugar a un bingo com a part del temari corresponent als nombres enters. Així doncs, en grup, havien de resoldre distintes operacions per esbrinar si el resultat era un dels nombres que apareixien en el cartró que tenia cada grup.

D’aquesta manera, els alumnes van poder practicar d’una forma entretinguda la relació de signes que hi ha entre nombres negatius i positius amb la qual es troben per primera vegada i que normalment els presenta certa dificultat.

    

A 2n d’ESO estan treballant els nombres enters, es a dir, els nombres positius i negatius. Per parelles, en grups de quatre han jugat al tres en ratlla. El joc consistia en tirar dos daus un del 0 al 5, i un altre del 5 al 10. Cada vegada que tiraven els daus havien d’alternar una suma o resta entre els dos nombres que sortien i col·locar el nombre resultant a la graella del tres en ratlla. La parella que aconseguia de forma més ràpida que els nombres de una columna o fila sumessin 20, guanyaven. D’aquesta manera, s’ha treballat la suma i la resta de nombres enters d’una forma diferent i basada en un joc.

A 3r d’ESO treballen els nombres fraccionaris i decimals, i el contingut ha estat reforçat amb dos jocs. El primer ha estat el joc de l’Oca, on en cada casella els alumnes havien de calcular diferents operacions amb fraccions o nombres decimals, i si no el resolien no podien avançar en el joc.

  

El segon joc proposat ha estat a partir de dos daus amb diferents fraccions, el joc consistia en tirar el dau i amb la fracció que sortia descompondre el denominador, fer la fracció irreductible, passar-lo a un numero decimal, i finalment, dir quin tipus de nombre decimal era.

Leave a Reply

Your email address will not be published.