i

Bústia de queixes i suggeriments

Aquesta bústia et permet exposar queixes, suggeriments, incidències i felicitacions

relatives a l’activitat acadèmica o serveis prestats pel Col·legi.