Història del Centre

Qui som?

Pont d’Inca és una escola centenària que té les etapes educatives d’Educació Primària i Secundària amb una comunitat educativa que, seguint el model de Sant Joan Baptista De La Salle, educa en valors a la infància i la joventut.

És un centre petit, on la relació que s’estableix entre tots aquells que formen la comunitat educativa és estreta i pròxima. Són freqüents les trobades d’exalumnes que havent deixat ja l’escola tornen a ella per a recordar el centre que va ser la base de la seva formació.

Com va començar la nostra aventura?

La Salle Pont d’Inca va néixer per a complir una funció social dins del municipi de Marratxí, un repte que, avui dia, i atesos els canvis i les noves necessitats que s’evidencien a l’actualitat, s’ha anat consolidant gràcies a diferents iniciatives. 

La Salle Pont d’Inca no és només una escola amb un projecte pedagògic innovador sinó també un centre on es treballa per al desenvolupament integral dels alumnes.

Tant en educació primària com secundària, s’aposta per l’ús de les noves tecnologies de l’aprenentatge i sempre amb una metodologia de treball cooperatiu, de manera que l’escola es converteix en un espai on els alumnes aprenen coneixements alhora que s’enriqueixen de la col·laboració amb els companys.

Però no s’obliden aquells inicis en els quals, en uns moments convulsos, de crisis i incertesa social de principis de segle XX, els Germans de La Salle van veure la urgent necessitat de formar una escola per als fills d’obrers i llauradors. Tot i que han passat 100 anys, es mantenen iniciatives que permeten ajudar a les persones més necessitades de la societat, amb les fundacions Proideba i La Salle Acull.