Com cada any premiam als alumnes que durant el primer trimestre han aconseguit parlar correctament, ser pacífics, tenir les coses ordenades i ser grans col·laboradors. Aquest són votats pels seus propis companys d’aula. També es reconeix a l’alumne que ha complert millor les normes i a l’equip cooperatiu que ha funcionat millor. Aquests darrers són elegits pels mestres que entren a l’aula.

 

ENHORABONA A TOTS ELS PREMIATS!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.