Durant el primer projecte, alhora que al seminari de ciències socials, els alumnes de 5è
d’educació primària, han treballat l’objectiu de treballar i conèixer els conceptes relacionats
amb la població i les injustícies que existeixen. És per això que després de conèixer el que
és la diversitat cultural, han pogut expressar artísticament el seu coneixement, realitzant així
maquetes, lapbooks, presentacions, dibuixos…
Sense cap dubte ha estat una activitat profitosa i engrescadora.